Договори и разрешения по наемни и приравнени отношения
. Визуализират се само действащите към момента документи от анализираните регистри. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират!

Регистър:  
Търси:   Експорт 
Док.N:От датаДо датаЛицеОбект.Регистър
3026 16.05.201315.05.2023 " СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" СДР Обект Право на ползване на общински имоти
1211 01.09.201331.08.2023 "АИПППДМ РОСИДЕНТ - Д-Р РОСИЦА МАРЧОВСКА" ЕТ Обект Договор за помещения
1431 01.09.202031.08.2030 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД Обект Договор за помещения
1430 01.09.202031.08.2030 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД Обект Договор за помещения
1429 01.09.202031.08.2030 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД Обект Договор за помещения
1323 09.12.201608.12.2021 "ГАРОКА" ООД ООД Обект Договор за помещения
1073 15.04.201114.04.2021 "ГАРОКА" ООД ООД Обект Договор за помещения
6007-1 02.03.201131.12.2020 "ДАНИСОФ-ЙОРДАН КРУШКОВ" ЕТ Обект РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
101277 01.06.201731.12.2020 "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" ЮЛ Обект Обезщетения по имоти общинска собственост
1341 07.07.201706.07.2021 "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" ЮЛ Обект Договор за помещения

Ред./Стр. Стр. от 187  Бр.записи:  1865